TSC Cleaning: Co děláme

Zajišťujeme úklidový servis a specializované služby čištění.

Komplexní úklidový servis

Naším cílem je dlouhodobá spolupráce a poskytování kvalitních a komplexních úklidových služeb. Investujeme do moderního vybavení a neustále sledujeme vývojové trendy.
Jsme specialisté na úklid těžkého průmyslu, automotive, lakoven, zdravotnických provozů, ale i potravinářství. Navrhujeme úklidové projekty a optimalizace dle konkrétních potřeb klientů. Zajišťujeme dodávky hygienického materiálu.

0

Denně uklidíme plochu o rozloze 50 000 fotbalových hřišť.

0

Každý měsíc spotřebujeme 2 000 litrů dezinfekce.

0

Až 0,5 mm úzká zákoutí snadno vyčistíme laserem.

Úklidové služby

Důkladný úklid a kvalitní čištění všude, kde je potřeba.

Zajišťujeme pravidelný úklid společných prostor, chodeb a sociálních zařízení v různých provozech, včetně kanceláří, výrobních hal, skladů a venkovních prostorů. Jsme odborníci na úklid i v náročných průmyslových podmínkách.

Úklidové služby v průmyslu

 • Pravidelný úklid výrobních hal, logistických a skladových prostor
 • Pravidelný úklid společných prostor, šaten, sociálních zařízení, které jsou součástí výrobních hal apod.
 • Strojní čištění výrobních hal a prostor
 • Čištění výrobních linek, dopravníků a halových konstrukcí
 • Technické čištění lakoven a lakovacích linek
 • Pravidelný úklid velmi čistých/sterilních prostor (vývojová centra, montážní linky automobilů apod.)
 • Čištění a odmašťování průmyslových podlah
 • Dodávky a doplňování hygienických a toaletních potřeb
 • Speciální úklidové činnosti dle požadavků zákazníka (úklid venkovních ploch, odklízení sněhu apod.)

01-co-delame.jpg (285 KB)

Úklidové služby v administrativě

 • Pravidelný denní úklid kancelářských budov
 • Pravidelný denní úklid chodeb, společných prostor a sociálních zařízení
 • Kompletní denní servis
 • Mytí oken a jiných prosklených ploch

02-co-delame.jpg (161 KB)

Dodávky hygienických potřeb

 • Denní servis a dodávky a doplňování hygienických a toaletních potřeb
 • Dodávky všech hygienických potřeb od předních výrobců a dodavatelů za výhodné ceny
 • Pružný systém dodávek dle požadavků zákazníka
 • Evidence spotřeby materiálů

Renovace a impregnace podlah

 • Renovace a impregnace podlahových krytin
 • Impregnace podlah pomocí přípravků s vyšší odolností vůči dezinfekčním a jiným čistícím přípravkům
 • Důkladná dezinfekce podlah

Venkovní údržba

 • Úklid a čištění venkovních ploch i komunikací areálů o rozloze několik desítek tisíc m²
 • Údržba zeleně a porostů, sekání trávy
 • Služby zahradní architektury
 • Zimní údržba venkovních ploch, odhrnování sněhu a posyp komunikací

03-co-delame.jpg (205 KB)

Zpracování úklidového projektu

 • Přesné zpracování a nacenění konkrétních uklízených ploch bez ohledu na velikost areálů nebo budov
 • Vypracování standardů úklidu pro jednotlivé typy uklízených ploch a prostor
 • Přesné pojmenování uklízených ploch, volba způsobu jejich úklidu a jeho technické zajištění
 • Zavedení objektové dokumentace, do které je zaznamenán popis jednotlivých uklízených ploch, způsob jejich úklidu, technické vybavení, rajonizace apod.
 • Možnost projekt pružně upravovat, doplňovat a měnit

Úklidové služby pro zdravotnictví

Ctíme čistotu.

Zodpovídáme za úklid a dezinfekci zdravotnických zařízení, včetně nemocnic, poliklinik a pečovatelských domů. Důsledně dodržujeme hygienická pravidla a precizně plníme potřeby daného prostředí. Naše služby jsou plně přizpůsobeny konkrétním požadavkům zákazníka a v souladu s platnými legislativními předpisy a interními směrnicemi klientů.

Úklidové služby pro zdravotnictví

 • Pravidelný denní úklid nemocnic a zařízení poskytujících sociální péči
 • Pravidelný denní úklid chodeb, společných prostor a sociálních zařízení
 • Zajištění stálé služby na centrálních operačních a zákrokových sálech
 • Pravidelný úklid specializovaných oddělení nemocnic (JIP, ARO)
 • Pravidelný úklid centrální sterilizace vysoce čistých a sterilních prostor
 • Pravidelný úklid laboratoří a krevních center
 • Speciální úklidové činnosti dle požadavků zákazníka

04-co-delame.jpg (139 KB)

Poradenství

 • Součinnost a poradenství při tvorbě a nastavování hygienických plánů
 • Úspěšná součinnost při mnoha akreditacích zdravotnických zařízení

Speciální úklidové služby

Čistíme nejrůznější typy povrchů za pomoci moderních technologií.

Naše technologie si dokážou poradit se všemi typy znečištění. Postaráme se o čištění, odmaštění či odprášení provozů a výrobních linek, mytí fasád a mnoho dalšího. Na každý povrch vybereme nejvhodnější a nejšetrnější technologii, abychom zajistili ten nejlepší výsledek.

Výškové práce

Zajistíme mytí oken, prosklených ploch či světlíků včetně výškových výkonů, fotovoltaických panelů či fasád. Používáme horolezeckou a vysokozdvižnou techniku, abychom se dostali i k obtížně dostupným plochám. Máme k dispozici potřebnou techniku, díky které pro nás není žádné okno moc vysoko. Na mytí používáme moderní technologii Puraqleen, která k čištění využívá demineralizovanou vodu.

05-co-delame.jpg (136 KB)

Čištění párou

Technika využívající páru zajistí čistý, suchý a dezinfikovaný povrch. Princip technologie čištění suchou párou je založen na nízkém tlaku a vysoké teplotě páry. Jedná se o osvědčenou techniku, která zajistí nejenom důkladné čištění, ale hlavně dezinfekci daného povrchu. Využití najde například při sanitaci výrobních linek v potravinářských či průmyslových provozech nebo například ve zdravotnictví.

06-co-delame.jpg (115 KB)

Čištění suchým ledem

Jedná se o účinnou inovativní metodu šetrnou k čištěnému materiálu. Tryskání suchým ledem najde své využití především při čištění zamaštěných a obtížně dostupných ploch. Jiné metody otryskávání s sebou přináší komplikace se zbytky otryskávacího přípravku, zde se jedná o suchou variantu čištění. Po použití peletek suchého ledu zůstane pouze čistý povrch a suchý led se odpaří ve formě CO2 - 2.

07-co-delame.jpg (237 KB)

Laserové čištění

Čištění laserem je vysoce účinná bezkontaktní metoda šetrná k původnímu materiálu. Své využití najde při čištění výrobních strojů a jiných zařízení s obtížně dostupnými záhyby. Pracuje na principu ultrakrátkých laserových impulsů, které nezpůsobují poškození čištěného povrchu. Díky tomu životnost výrobních zařízení a přípravků výrazně prodlužuje. Laserem čistíme i vstřikovací a lisovací formy nebo aniloxové/rastrové válce v tiskárnách, zpracováváme i reporty pomocí 3D scanovacího mikroskopu. Díky této metodě dosahujeme vysokého stupně vyčištění oproti konvenčním způsobům.

co-delame-specialni-cisteni-laserove-cisteni.jpeg (8.79 MB)

Technologické čištění a odlakovací služby

Jsme experti na technologické čištění a odlakování.

Disponujeme rozsáhlým technickým vybavením, které zahrnuje i velké množství speciálních úklidových strojů a zařízení, díky kterým jsme schopni našim zákazníkům zajistit komplexní profesionální služby.

Technologické čištění a odlakovací služby

 • Strojní čištění výrobních, logistických a skladových areálů a prostor
 • Hloubkové čištění a ochrana podlah polymerovými vosky
 • Zušlechťování povrchů nanotechnologiemi
 • Čištění lakoven a lakovacích linek
 • Parní čištění metodou suché páry
 • Otryskávání suchým ledem
 • Čištění metodou demineralizované vody
 • Odmašťování technologií technologií a čištění citlivých přístrojů
 • Odprašňování výrobních hal, technologických nebo výrobních celků
 • Čištění chemických předúprav, stříkacích a sušících kabin
 • Čištění vzduchotechniky, míšárna barev, čističek odpadních vod
 • Ochrana lakovacích a sušících kabin před přestřiky barvy aplikací odnímatelných laků a krycích fólií
 • Nanášení elektrostaticky aktivních materiálů
 • Instalace elastických návleků pro ochranu povrchů lakovacích robotů
 • Instalace rohoží se samolepícím povrchem

Odlakování

 • Čištění vysokým tlakem vody (od 200 až po 2000 bar) – hlavně u nánosů vytvrzené nebo čerstvé barvy z roštů lakoven nebo závěsné techniky.
 • Odstraňování nánosů barev (odlakování) ze závěsné techniky, skidů a roštů termickou nebo fluidní cestou
 • Chemické odlakovací technologie – odstraňování nátěrů pomocí alkalických, kyselých nebo organických látek
 • Odlakování ultrazvukem – jemné součástky

odlakovani.jpg (207 KB)

Poradenský servis

 • Zjištění zdrojů prašnosti a jejich rozbor
 • Asistence při hledání příčin nesprávného proudění vzduchu (air balance)
 • Měření prašnosti v lakovací kabině, určení původu a složení částic (dle určené kategorizace)
 • Chemické a fyzikální analýzy látek (měření kvality vody apod.) – na vyžádání, subdodavatelsky
 • Kvalitativní a kvantitativní identifikace průmyslových nečistot (od určení zdrojů až po následné odstranění a návrh budoucích opatření, řešení)
 • Fotodokumentace – zdroje smetivosti, typy smetí (dle potřeby, před výkonem, po výkonu, dlouhodobá archivace)
 • Vypracování technologických postupů pro čištění technologie lakovny (vypracovávání „na míru“ zákazníkovi) a návrh intenzity čištění
 • Školení personálu lakoven

Filter management

 • Návrh vhodného výběru filtrů podle zpracovaných analýz (extra)
 • Pravidelné dodávky a odborné výměny filtračních materiálů
 • Měření a sledování životnosti filtračních materiálů (odpisy tlakových ztrát)

Dodávka materiálů a ochranných pomůcek pro lakovny

 • Separační roztoky a odnímatelné laky, ředidla a rozpouštědla, maziva, fólie, lepící pásky, utěrky, overaly, pláště a návleky na obuv, rukavice, respirátory a filtry do polomasek, návleky (na roboty, hadice, stříkací pistole), rohože
 • Před rozběhem zakázky jsou zákazníkům předány – seznam materiálů včetně vzorků, technické listy materiálů a bezpečnostního listu

Úklidem nekončíme

Jsme součástí multioborové skupiny TSC Group, která poskytuje široké spektrum šlužeb nejen v oblasti úklidu, technického čištění či odlakování, ale i ostrahy, praní a prádelenského servisu a v dalších příbuzných oborech. Vyberte si, co dalšího pro Vás můžeme udělat:

V jakém oboru působíte?

Průmysl

Uklízíme a pereme prádlo pro průmyslové haly, včetně náročných provozů těžkého a potravinářského průmyslu.

Zjistit více
Automotive a lakovny

Poskytujeme komplexní úklidový servis i v těch nejnáročnějších provozech automotive či v lakovnách. Zajistíme odlakování a otryskávání nejrůznějších materiálů.

Zjistit více
Nemocnice a sociální zařízení

Specializujeme se na úklid a praní prádla nemocnic a dalších zdravotnických i sociálních zařízení. Servis poskytujeme s maximální pečlivostí, kterou dané prostředí vyžaduje.

Zjistit více
Administrativní a obchodní prostory

Zajišťujeme pravidelný úklid, facility management a ostrahu administrativních a kancelářských budov. Jsme připraveni se flexibilně přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka.

Zjistit více
Venkovní prostory

Postaráme se i o vaše venkovní prostory. Zajistíme jejich úklid, údržbu zeleně či odklízení sněhu a listí.

Zjistit více

Jaké služby potřebujete?

Facility management

Převezmeme péči o chod a údržbu budovy, obsluhu a kontrolu jejího technického zařízení. Všechny služby centralizujeme, čímž usnadňujeme celkovou správu budovy.

Zjistit více
Úklidové služby

Zajišťujeme pravidelný denní úklid v nejrůznějších provozech. Náš servis zahrnuje i čištění koberců či mytí oken za použití moderních technologií.

Zjistit více
Úklidové služby pro zdravotnictví

Poskytujeme pravidelný denní úklid a dezinfekci nemocničních a sociálních zařízení. Uklízíme společné prostory, ale i na operačních a zákrokových sálech.

Zjistit více
Speciální úklidové služby

Portfolio našich služeb pokrývá i nejnáročnější požadavky zákazníků. Speciální úklidové práce zahrnují úklid těžko dostupných míst, čištění strojů a výrobních linek, odstraňování nečistot pomocí chemických prostředků, laseru, páry, ultrazvuku, suchého ledu a dalších metod.

Zjistit více
Technologické čištění lakoven a odlakovací služby

Zaměřujeme se na technologické čištění lakoven, pro které disponujeme rozsáhlými zkušenostmi i specializovaným technickým vybavením. Poskytujeme specializované odlakovací služby louhováním, ultrazvukem a termikou.

Zjistit více
Praní a pronájem prádla

Zabezpečíme pronájem a praní nemocničního a dalšího prádla včetně pracovních oděvů. Součástí komplexního servisu je rovněž RFID čipová technologie.

Zjistit více
Poskytování náhradního plnění

Jsme jednou z největších společností v České republice poskytujících náhradní plnění v oblasti úklidových služeb.

Zjistit více
Venkovní údržba

Postaráme se i o vaše venkovní prostory. Zajistíme jejich úklid, údržbu zeleně či odklízení sněhu a listí.

Zjistit více
Bezpečnostní služby

Zajistíme ostrahu nejrůznějších objektů – od administrativních a obchodních budov až po rozlehlé průmyslové a skladovací areály.

Zjistit více

Kontakt

Sídlo

TSC Cleaning, a.s.

Stodolní 316/2
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 253 68 907DIČ: CZ 253 68 907

B 4249 vedená u Krajského
soudu v Ostravě.

Pobočky

TSC Cleaning, a.s.

Budova IBC
Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8

TSC Cleaning, a.s.
Havelcova 70
280 02 Kolín 2

Ozvěte se nám

+420 703 470 438

info@tsc-cleaning.cz

S čím Vám můžeme pomoci?